Wiatromierze i deszczomierze kl. 4

Uczniowie klasy IV a na lekcji przyrody wykonywali wiatromierze i deszczomierze jako narzędzia do pomiarów składników pogody (pomiar siły wiatru i ilości opadów). Podczas kolejnego tygodnia zbierali codziennie dane pomiarów, które prezentowali podczas zajęć szkolnych.