Dodatkowe zajęcia z języka francuskiego

Poznajmy kolory w języku francuskim. Zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących.