Konkurs z okazji Dnia Niepełnosprawności „Różni, ale tacy sami” - Przyjaźń

Nasza szkoła jest placówką integracyjną. Uczą się i bawią tu razem uczniowie o różnych możliwościach i zdolnościach. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami przypomina nam, że w przestrzeni społecznej jest miejsce dla wszystkich bez względu na kategorię sprawności oraz uświadamia, że likwidacja barier i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania zależy jedynie od nas samych. Niepełnosprawność nie musi ograniczać, każdy chce być możliwie samodzielny, radzić sobie w codziennym życiu, być częścią społeczeństwa, a osoby niepełnosprawne nie są tu wyjątkiem.

Głównym temat konkursu to „Przyjaźń”. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I - VII. Uczniowie mogli wykonać pracę plastyczną, napisać opowiadanie lub wiersz. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach:

  • prace literackie: laureat - Nikola Lewczuk, wyróżnienia:Weronika Omańska,Zuzanna Szponar:
  • wiersze: laureaci: klasy IV – V Kacper Filipczuk, klasy VI-VIII , klasy I- III Maksymilian Gorzała;
  • prace plastyczne: klasy IV- VI laureat: Mateusz Zalewa, wyróżnienie: Patryk Szewczak, klasy I-III laureaci Mikołaj Brotko, Oliwia Byrkowska; wyróżnienia: Mikołaj Filipczuk, Julia Czerwińska.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim życzymy dalszych sukcesów!