Kuźnia talentów


„Talent ze wszystkiego może uczynić rzecz piękną” M. Gogol

19.03.2021r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM”, odbyła się gala uczniowskich talentów. Uczniowie klas I-III prezentowali je na szkolnej scenie, natomiast ich starsi koledzy on-line. Choć świętowanie Pierwszego Dnia Wiosny jest niejako naszą tradycją, jednak wydarzenie to miało wyjątkowy i nowatorski przebieg. Jego myślą przewodnią, a także ideą, jaka przyświecała organizatorom, było zaprezentowanie szerokiej rzeszy sympatyków szkoły uczniowskich talentów poprzez media społecznościowe. Pokaz został podzielony na kategorie: sportową, plastyczno -techniczną, kulinarną, wokalną, konstruktorską, taneczną. A młodsi uczniowie dodatkowo zaprezentowali najnowsze trendy w modzie wiosennej. W prezentacji swych talentów wzięło udział ponad 90 uczniów. Wszyscy uczestnicy z klas 1-3 zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami, natomiast nagrody dla uczniów klas starszych czekają w szkole do ich powrotu do nauki stacjonarnej. Oglądajcie uczniowskie prezentacje talentów na facebooku szkoły!

ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!