14 marca – Światowy Dzień Liczby Pi

14 marca przypada Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Obchody tego święta zapoczątkowali Amerykanie w 1988 r. Podczas lekcji matematyki uczniowie naszej szkoły mogli dowiedzieć się skąd wzięła się liczba Pi. Następnie przeprowadzili eksperyment naukowy - zmierzyli obwody i średnice przedmiotów o przekroju koła, a następnie obliczyli ich iloraz. Okazało się, że wszyscy uczniowie otrzymali wynik bliski liczbie 3, czyli właśnie liczbie Pi (π ≈3,141592...).