Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata

W dniu 16 września nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w 28 Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Hasło tegorocznej Akcji brzmiało "Myślę, więc nie śmiecę". Kampania "Sprzątania Świata" jest corocznie podejmowana przez Szkołę "Razem" i stanowi jeden z ważniejszych punktów edukacji ekologicznej.