Rozszerzona rzeczywistość

Na lekcji języka angielskiego uczniowie klasy 5 bawili się rozszerzoną rzeczywistością. Mieli za zadanie stworzyć swoje sfery wyrazowe, wymienić się z innymi i opowiedzieć o swoich pracach.