Wycieczka Szlakiem Orlich Gniazd

Uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w trzydniowej wycieczce dofinansowanej w ramach ministerialnego projektu „Poznaj Polskę” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Razem”. Pierwszym punktem była Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Przemieszczaliśmy się Szlakiem Orlich Gniazd. W Ogrodzieńcu zwiedzaliśmy ruiny zamku, którego świetność przypadała na czasy, gdy królową była Bona Sforza, żona Zygmunta Starego. W Żarkach w „Starym Młynie” poznawaliśmy tajniki ginących zawodów- młynarza, bednarza, szewca, kołodzieja, bartnika. Natomiast w Złotym Potoku zwiedzaliśmy Muzeum Regionalne rodziny Krasińskich. Kolejnym punktem były ruiny zamku obronnego w Olsztynie. W Częstochowie odwiedziliśmy Muzeum Zapałek oraz przebywaliśmy na Jasnej Górze, poznając historię klasztoru, a przed Cudownym Obrazem uczestniczyliśmy w Mszy św. w intencji naszej szkoły. Trzy dni to za mało! Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo w wycieczce, czerpanie radości z przebywania w grupie rówieśniczej. Już planujemy kolejną eskapadę....