Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W naszej Szkole dzień ten jest i zawsze będzie dniem szczególnym. Może dlatego, że bliskie są nam dzieci z niepełnosprawnością. W tym roku szkolnym obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych przyjęły formę akcji informacyjnej oraz warsztatów, przypominające, że choć są takie osoby wśród nas, mają one takie same potrzeby jak my i chcą być traktowane na równi z pełnosprawnymi osobami. Podczas lekcji wychowawczych Wychowawcy zwrócili szczególną uwagę na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechniali ideę tolerancji, otwartości i szacunku dla „inności”.