Moje wymarzone, ekologiczne osiedle

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Moje wymarzone, ekologiczne osiedle- makieta z surowców wtórnych".

Konkursy ekologiczne w naszej placówce odbywają się co roku. Organizatorkami tegorocznego konkursu były p. Małgorzata Żukowska i p. Beata Bloch. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem MPGK w Chełmie. Zadaniem uczniów było przygotowanie makiety swojego wymarzonego osiedla z surowców wtórnych. Napłynęły kreatywne i pomysłowe prace. Konkurs rozstrzygano w trzech kategoriach: uczniowie klas 1-3, uczniowie klas 4-8 oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Łącznie wykonano 13 prac.

12 kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród w obecności przedstawicielki MPGK p. Magdaleny Gardzińskiej. A oto laureaci Powiatowego Konkursu Ekologicznego "Moje wymarzone,ekologiczne osiedle-makieta z wykorzystaniem surowców wtórnych"

Kategoria: Uczniowie klas I-III

  • Miejsce I - Ignacy Tatara kl. 2 NSP "Arka"
  • Miejsce II - Jaśmina Malinowska kl.2 NSP "Razem"
  • Miejsce III - Barbara Śliwińska kl. 2 NSP "Razem"

Kategoria: Uczniowie klas IV-VIII

  • Miejsce I - Maciej Łaciński-Kijana kl.4 NSP "Razem"
  • Miejsce II - Gabriel Zdanowicz kl.4 SP4, Maurycy Błaszko kl.4 SP 4
  • Miejsce III- Paulina Wójcik kl.6 SP3, Hubert Sadowski kl.6 SP 5
  • Wyróżnienia:
    Wiktor Okłocki kl.6 SP 5, Natasza Panasiuk kl.6 SP 5, Estera Klimek kl.4 SP 4

Kategoria: Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych klasy IV-VIII

  • Miejsce I - Anna Mojska kl. 4 SP 7, Monika Śliwińska kl.5 NSP "Razem".

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękujemy za zaangażowanie i kreatywne prace. Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów.