Dzień Książki

Klasa pierwsza uczestniczyła w lekcji bibliotecznej z okazji Dnia Książki. Uczniowie przypomnieli sobie zasady właściwego zachowania się w miejscu publicznym. Rozumieją pojęcia: biblioteka, wypożyczalnia, czytelnia, karta czytelnika. Świetnie znają rozkład biblioteki. Przestrzegają regulaminu biblioteki, a zwłaszcza rozumieją potrzebę poszanowania książek. Podczas zajęć pracowali w grupach, uważnie słuchali czytanych tekstów i treści zadań do wykonania. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat ulubionych książek. Uczniowie klasy pierwszej przodują w ilości przeczytanych książek. Życzymy dalszych sukcesów czytelniczych!