Konkurs „Młody Artysta” - Jesteśmy Polką i Polakiem

21 listopada 2018 roku uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w konkursie artystycznym w Chełmskim Domu Kultury, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie. Konkurs miał na celu propagowanie w środowisku lokalnym idei integracji oraz zachęcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, talentów i zdolności. Była to również okazja do rozwijania postaw patriotycznych, poprzez uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Młodzi artyści prezentowali swoje prace plastyczne: Paulina Ryczko, Nina Oszwa i Mateusz Zalewa. Natomiast Krystian Jańczuk występował z prezentacją wokalną. Zaśpiewał o naszym odważnym Komendancie Piłsudskim. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Życzymy dalszych sukcesów artystycznych!