Szkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie

Pięć dwuosobowych drużyn z klas I – V brało udział w szkolnym konkursie wiedzy o bezpieczeństwie, celem którego było podnoszenie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa dziecka na co dzień, kształtowanie znajomości zasad bezpiecznego uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym, kształtowanie właściwych postaw w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, przekazanie uczniom wiedzy o tym jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji ryzykownych mogących doprowadzić do zagrożenia życia i zdrowia dziecka. Uczniowie wykonywali zadania praktyczne, rozwiązywali zagadki, odpowiadali na pytania dotyczące ruchu pieszego, zasad bezpieczeństwa w domu, szkole i w jej otoczeniu, właściwym zachowaniu przy osobie obcej, nieznanym zwierzęciu. Chętni uczestnicy turnieju ćwiczyli praktycznie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a poszczególni uczestnicy upominki. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.