Konkurs "Parki Narodowe w Polsce"

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska 5 czerwca br. został przeprowadzony w naszej szkole konkurs "Parki Narodowe w Polsce". Konkurs miał na celu popularyzację walorów parków narodowych w Polsce oraz zachęcenie uczniów do rozszerzania wiedzy nt. form ochrony przyrody. W konkursie wzięli udział uczniowie klasy VII SP i III gm. Największą wiedzą o parkach narodowych wykazali się: Karolina Oberda, Łukasz Kozaczuk, Krzysztof Rożański i Damian Brodko. Gratulujemy najlepszym!