Ogólnopolskie bicie rekordu

Społeczność Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Razem” 16 października wzięła udział w biciu rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Inicjatywa odbyła się w ramach działań "Ratujemy i uczymy ratować", organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Uczniowie na bicie rekordu mieli 30 minut. Od 12 do 12.30 wraz z innymi uczestnikami akcji podjęli wyzwanie i pod opieką swoich nauczycieli stanęli na wysokości zadania. Celem akcji było uświadomienie, jak ważna jest reakcja w chwilach zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego oraz promowanie postaw prospołecznych i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie zapoznali się również z informacjami na temat obchodzonego 16 października Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca.