Pamiętamy!

„Naród bez historii jest jak drzewo bez korzeni”.

W dniach listopadowych pamiętamy o tych, którzy odeszli. O swoich bliskich, przyjaciołach, kolegach i koleżankach. Pamiętamy również o żołnierzach i cywilach, którzy wiele lat temu, często nieznani z imienia i nazwiska oddali swoje życie za wolną Polskę. Uczniowie klasy VI zapalili znicze pod pomnikiem przy ulicy Okszowskiej, gdzie mieścił się Stalag 319 –niemiecki obóz jeniecki działający od lipca 1941 do kwietnia 1944. Stalag 319 był jednym z największych obozów na ziemiach polskich. Składał się z trzech podobozów w samym mieście (319 A - ul. Rampa Brzeska/Okszowska, 319 B - ul. Wojsławicka/Partyzantów/Lwowska/Borek-Patelnia, 319 C - ul. Rampa Brzeska) oraz kilku podobozów w okolicy(m.in. we Włodawie- około 12000 ofiar). W obozie przebywali przede wszystkim jeńcy radzieccy, a także polscy, włoscy, belgijscy i brytyjscy. Odwiedziny w takim miejscu to lekcja historii, to swoisty hołd wobec wszystkich bohaterów, którym tak wiele zawdzięczamy.