„Golem z Chełma”

Młodzi Przyjaciele Muzeum uczestniczyli w warsztatowych zajęciach muzealnych, których tematem było życie chełmskich Żydów. Uczniowie poznali historię gminy żydowskiej z naszego regionu. Pierwsi Żydzi pojawili się w Chełmie ok. 1205 r. W 1916 r. mieszkało tu 16 280 osób, w tym 11 705 Żydów (71,9%). A w 1921 r. w Chełmie mieszkało już 12 074 Żydów. Stanowili oni 52% mieszkańców miasta. Podczas II wojny światowej większość Żydów została wymordowana lub wywieziona. Ci, którzy przeżyli wyjechali do Jerozolimy i Stanów Zjednoczonych. Żyjący jeszcze obecnie dawni żydowscy mieszkańcy miasta z chęcią odwiedzają miejsce swojego dzieciństwa.

Podczas warsztatów uczniowie oglądali film o legendzie Golema, który pomagał mieszkańcom miasta, poznawali alfabet hebrajski, pisali imię Golema „emeret”, co znaczy „prawda”. Z dużym powodzeniem pisali swoje imię za pomocą znaków hebrajskich, od prawej do lewej, czyli odwrotnie niż w języku polskim.