Bezpieczne ferie - spotkanie z WOPR

W ramach akcji "Bezpieczne ferie" zorganizowano w szkole cykl spotkań z WOPR Chełm (7 stycznia) oraz Policją (9 stycznia) na których uświadomiono uczniów o niebezpieczeństwach oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrażających ich zdrowie i życiu podczas ferii zimowych. Szczególne podziękowania dla WOPR w Chełmie oraz naszego Dzielnicowego którzy od lat chętnie współpracują z naszą szkołą.