Filmy

Bal Wszystkich Świętych - charytatywny koncert na rzecz Hospicjum Małego Księcia

Pokazy w Laboratorium Analizy Ruchu i Ergonomii Interfejsów na Politechnice Lubelskiej

Badanie eye-trackerem podczas pokazów na Politechnice Lubelskiej

Premierowe wykonanie hymnu szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Ogólnopolska akcja Bicia Rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej 16.10.2015 r.

Występ dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Motywacyjnego "RAZEM" w Chełmie podczas Zlotu Rodzin Abstynenckich 2015