Filmy

Pokazy w Laboratorium Analizy Ruchu i Ergonomii Interfejsów na Politechnice Lubelskiej

Badanie eye-trackerem podczas pokazów na Politechnice Lubelskiej

Ogólnopolska akcja Bicia Rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej 16.10.2015 r.

Występ dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Motywacyjnego "RAZEM" w Chełmie podczas Zlotu Rodzin Abstynenckich 2015

Premierowe wykonanie hymnu szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej