Sprawozdanie z egzaminu praktycznego na kartę rowerową
w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Chełmie
Czerwiec 2014 r.

23 czerwca 2014 r. uczniowie kl. IVa i IVb z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Chełmie przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Cele tego egzaminu to:

 • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
 • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
 • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch części.

 1. Część teoretyczna.

  Było to sprawdzenie wiadomości, część odbywała się w formie pisemnej i polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, z zasad przejazdu przez skrzyżowanie, z udzielania pierwszej pomocy medycznej.

  Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym (uczniowie ten egzamin zdawali w szkole 17 czerwca). Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut. Aby go zdać, musieli poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zawartych w teście. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

 2. Część praktyczna

  Egzamin praktyczny odbył się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie.

  W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującą:

  • jazdę po łukach,
  • wykonywanie manewrów:
   • skręcanie w prawo
   • skręcanie w lewo
   • zawracanie
   • omijanie przeszkód
   • wymijanie
   • włączanie się do ruchu
   • zatrzymanie
  • upewnienie się o możliwości jazdy,
  • płynne ruszanie z miejsca,
  • upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
  • jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię i bez podpierania się nogami,
  • hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

  Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwała zaproszona pani policjant – sierżant Anna Furtak oraz nauczyciel zajęć technicznych – pani Aneta Kowalewska.

  Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 9 uczniów. Oto pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego w Niepublicznej Szkole Podstawowej RAZEM oraz szczęśliwi posiadacze – pierwszego w życiu „prawa jazdy”: Kowalczuk Adam, Kowalczuk Michał, Oberda Karolina, Marchewka Kinga, Kozaczuk Łukasz, Nieścior Michał, Brykalska Julia, Grabarczuk Izabella, Głaz Agata.

  Gratulujemy!