Zakończenie Roku Szkolnego w klasach I - III

23 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Ostatni dzień nauki szkolnej rozpoczęliśmy uczestnictwem w uroczystej Mszy św, sprawowanej w kościele pod wezwaniem Św. Ducha, a uatrakcyjnionej występem scholi, w której śpiewają uczniowie z naszej szkoły.
Pani Dyrektor Elżbieta Nowaczewska oficjalnie rozpoczęła spotkanie, witając serdecznie wszystkich zebranych. Szczególnie ważny był ten moment dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, którzy, kończąc naukę w pierwszym etapie nauczania, wkroczyli śmiało w nowy etap swojego życia. Trzecioklasiści wystąpili z programem słowno-muzycznym „Do naszej klasy nie chodzą anioły”,w sposób humorystyczny charakteryzując poszczególnych członków społeczności klasowej. Następnie najlepsi uczniowie z klas I - III otrzymali z rąk pani dyrektor świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Nagrodzeni zostali także uczniowie za 100-procentową frekwencję oraz ci, którzy najczęściej odwiedzali bibliotekę szkolną.
Uroczystość została zakończona przemówieniem pani dyrektor, która podziękowała uczniom, rodzicom oraz nauczycielom na całoroczną pracę oraz życzyła miłego wypoczynku.

Wszystkim Wam życzymy udanego wypoczynku, wspaniałej pogody
i niezapomnianych wrażeń, a także ochoczego powrotu do szkoły!