„Jestem bezpieczny”

Kolejny już dziesiąty raz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z cyklu „Jestem bezpieczny”. Tegoroczne hasło przewodnie spotkania to „Moje bezpieczeństwo zależy ode mnie”. Naszą szkołę reprezentowali: Paulina Ryczko, Krystian Jańczuk i Brajan Władyszewski. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną. Mieli również za zadanie zaprezentować przygotowane przez siebie hasło, plakat czy wiersz. Ideą konkursu było sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu zasad bezpieczeństwa obowiązujących w domu, szkole, najbliższym otoczeniu; bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego ruchem; postępowania w przypadku zagrożeń, sposobu wzywania pomocy. Wszyscy uczestnicy świetnie poradzili sobie z wyznaczonymi zadaniami i otrzymali nagrody oraz dyplomy.