Spotkanie wychowawczo-profilaktyczne

W dn. 15.12.2017 roku odbyło się spotkanie wychowawczo-profilaktyczne z prokuratorem Krzysztofem Grzesiukiem. Prelekcja była skierowana do uczniów klasy VII oraz gimnazjum. Uczniowie mieli okazję zapoznać się, kiedy i w jakich okolicznościach biorą już odpowiedzialność za swoje postępowanie, co grozi za nieprzemyślane zachowanie i jak to wygląda w świetle obowiązującego prawa. Zajęcia miały na celu przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom oraz zaprezentowanie konsekwencji prawnych czynów karalnych popełnianych przez nieletnich.