Bezpieczne ferie - spotkanie z WOPR

Zbliżający się okres ferii zimowych to przede wszystkim czas wypoczynku i zabawy. W czasie trwania ferii nie można jednak zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dlatego też dnia 26 stycznia 2018. z inicjatywy Pana Marcina Muszyńskiego, odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów z chełmskim oddziałem WOPR. Panowie omówili niebezpieczeństwo związane z zabawą w pobliżu zbiorników wodnych – zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym i reagowanie w razie wypadku. Przypomniał numery alarmowe. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną dotyczącą rodzaju lodu na zbiornikach wodnych. Specjaliści przestrzegali przed niebezpieczeństwem związanym z wchodzeniem na lód.