Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia organizacje zajmujące się ludźmi z autyzmem starają się przypominać o tym, że takie osoby żyją wśród nas, chcą przypominać o ich potrzebach, a także o tym, że ich odmienność, związana z autyzmem, to nie wszystko, co można o nich powiedzieć. Są jednymi z nas. O autyzmie mówi się, że jest chorobą geniuszy. Czym jest? Zaburzeniem psychorozwojowym objawiającym się między innymi trudnościami w komunikowaniu uczuć i budowaniu relacji z innymi. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z inicjatywą wyszli przedstawiciele Kataru. Tak jak na znak solidarności z osobami z zespołem Downa zakłada się kolorowe skarpetki, tak na znak solidarności z osobami z autyzmem, jest kolor niebieski w różnorodnych wariantach. Najpopularniejsze na całym świecie jest podświetlanie budynków na niebiesko.

Poza obchodzonym 2 kwietnia Dniem Świadomości Autyzmu, jest jeszcze jeden dzień szczególny dla osób z autyzmem. Chodzi o Autystyczny Dzień Dumy, który przypada na 18 czerwca. Ten dzień służy do przypomnienia światu, że autyzm nie jest chorobą, lecz odmiennością.