Spotkanie z policjantami

Dnia 16.06.2018 r w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Chełmie odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Policji w ramach prpfilaktyki przemocy i innych zagrożeń ze strony ludzi. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 1-3 oraz 4-6. Spotkanie miało na celu uświadomić uczniom z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w swoim codziennym życiu i w jaki sposób można sobie z trudną sytuacją konstruktywnie poradzić. Koordynatorem spotkania był psycholog szkolny Anna Łukawska.