Specjaliści

Logopeda

Ewelina Machel

Nauczyciel dyplomowany z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka studiów wyższych o kierunku logopedia oraz studiów podyplomowych z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i neurologopedii.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są z uczniami młodszych klas i mają na celu usprawnianie aparatu mowy i utrwalanie poprawnego wymawiania głosek.

Godziny pracy logopedy:

poniedziałek - przedszkole 10.00 - 10.45, 11.00 - 11.45, 15.00 - 15.30
wtorek 14.45 - 17.15
środa 14.45 - 15.15
piątek 7.30 - 11.30

Pedagog specjalny

W naszej szkole pracuje czterech pedagogów specjalnych:

Sylwia Mazurek

Beata Jabłońska-Łopuszyńska

Monika Jańczuk

Maria Zawada

Zadaniem pedagoga specjalnego jest wspieranie w procesie kształcenia uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Pedagodzy przygotowują specjalistyczne indywidualne programy nauczania dla dzieci, które w orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych mają takie wskazania. Są nauczycielami wspierającymi na lekcjach, poświęcając szczególną uwagę uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracują według planu zajęć poszczególnych klas integracyjnych.

Psycholog

Małgorzata Zagórska

Absolwentka wyższych studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie o specjalności psychologia. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne.

Godziny pracy psychologa szkolnego

poniedziałek 13.00 - 17.05
wtorek 13.00 - 15.25
środa 13.00 - 16.15
czwartek 9.10 - 10.45

Rehabilitant

Anna Chochół

Godziny pracy rehabilitanta:

poniedziałek 7.30 - 9.55
wtorek 13.00 - 16.15
środa 13.00 - 16.15
czwartek 7.30 - 9.55, 15.30 - 17.05

Surdopedagog

Ewelina Kral

Godziny pracy surdopedagoga:

poniedziałek 10.00 - 10.45
wtorek 8.20 - 10.45
środa 11.05 - 14.35
czwartek 8.20 - 14.35