Klub Rodzica

Jednym z głównych zadań szkolnego programu wychowawczego jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzicami. Współpraca ich jest bowiem konieczna dla dobrego wychowania i kształcenia. Brak wspólnej płaszczyzny wychowawczej, wspólnie przekazywanych zasad i wartości wprowadza chaos w życie młodego człowieka. Bez porozumienia nauczycieli z rodzicami proces właściwego wychowania w ogóle nie jest możliwy. Doświadczenie wskazuje, że im lepszy kontakt między rodzicami i nauczycielami, tym lepiej układa się współpraca wychowawcza.

Klub Rodzica to miejsce i czas dla Rodzica, aby:

 • spotkać się z Rodzicami uczniów naszej Szkoły, posłuchać, poznać doświadczenia innych Rodziców, podzielić się własnymi na temat wychowania, leczenia, edukacji dziecka,
 • zaczerpnąć informacji na temat załatwiania różnych spraw dotyczących dziecka z niepełnosprawnością,
 • otrzymać wsparcie, radę,
 • przedyskutować kwestię przyszłości dziecka lub...
 • przy kawie porozmawiać o zwyczajnych sprawach.

Powstanie klubu wyznaczają określone cele, sprecyzowane jasno, jednoznacznie i czytelnie:

 • chcemy pozyskać rodziców do wspólnej pracy na rzecz dzieci, ale przede wszystkim dziecka własnego,
 • ważnym celem, który przewija się przez wszystkie spotkania i zajęcia jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych domu rodzinnego i szkoły,
 • staramy się uświadomić rodzicom, że sukces wychowawczy, edukacyjny i rewalidacyjny, zależy nie tylko od dziecka, ale przede wszystkim od uczących i wychowujących, a więc zarówno domu rodzinnego jak i nauczycieli,
 • chyba najważniejszym celem jest wspieranie rodziców, wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności i praktyczne wskazówki jak postępować z własnym dzieckiem, jakie działania podjąć aby się rozwijało. Wymiana doświadczeń między rodzicami.
 • Podstawową formą realizacji są zajęcia warsztatowe, ćwiczenia i konsultacje.

  W zajęciach biorą udział rodzice, najczęściej z własnym dzieckiem. W ten sposób stwarzamy rodzicom możliwość obserwacji i udziału razem z dzieckiem w zabawie, ćwiczeniach logopedycznych, rehabilitacyjnych arteterapii i innych, aby później konkretne przykłady mogli wykorzystać pracując z dzieckiem w domu.

  Zajęcia odbywają się raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące w zależności od potrzeb. Są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę: logopedę, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, pedagogów, terapeutę Integracji Sensorycznej oraz osoby zaproszone. Tematyka spotkań jest różnorodna, ma szeroki wachlarz zagadnień wynikający z naszego rozeznania i potrzeb rodziców.

  Celem prowadzonych spotkań jest dostarczenie rodzicom praktycznych wskazówek jak postępować z każdym dzieckiem, nie tylko niepełnosprawnym, a jednocześnie wspierać dziecko w jego rozwoju. Rodzice uczą się budowania bliskich i życzliwych relacji w rodzinie, nawiązywania dobrych kontaktów z dzieckiem i umiejętności pracy z nim. Ponadto w ramach konsultacji mogą otrzymać porady w zakresie prawa, pomocy społecznej. Harmonogram i tematyka spotkań planowane są na bieżąco. Angażujemy rodziców do udziału w imprezach organizowanych w szkole, a podsumowaniem całorocznej działalności klubu jest Festyn Rodzinny.

  Uważamy, że zajęcia spełnią wiele oczekiwań rodziców, okażą się potrzebne i wartościowe, nie tylko ze względu na wartość edukacyjną, ale także terapeutyczną (możliwość powiedzenia o swoich problemach, obserwacji własnego dziecka w zajęciach). Podczas spotkań rodzice mają okazję dzielić się swoimi refleksjami i doświadczeniem ze stosowania wskazówek uzyskanych na zajęciach. Mają okazję powiedzieć o sukcesach i porażkach. Za każdym razem jesteśmy zadowoleni i dumni, że udało nam się zaprosić rodziców do tak cennej współpracy.


  Częstotliwość spotkań - raz na 1-2 miesiące

  Miejsce spotkania - szkoła

  Czas spotkania-godz. 16.00- 18.00

23 lutego 2017 roku odbyło się w naszej szkole kolejne spotkanie Klubu Rodzica. Tematem przewodnim było wspólne zdobienie ciast na wyprzedaż w „łusty czwartek”. Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami ściśle współpracując wykonywali lukry, smarowali wafle, kręcili masy tortowe, ozdabiali pierniki i amoniaczki. Była to okazja do wymiany ciekawych przepisów, ciekawostek kulinarnych, a dla naszych najmłodszych wspaniała zabawa. Celem wyprzedaży była zbiórka funduszy na pomoc dla Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt jako jeden z elementów akcji charytatywnej na rzecz pomocy bezdomnym psom i kotom.

28 listopada 2016 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie Klubu Rodzica. Tematem przewodnim było: Spotkanie informacyjne na temat możliwości korzystania ze środków PFRON. Warsztaty poprowadziła Pani mgr Marzena Szkałuba p.o. Kierownika Zespołu do obsługi PFRON przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie. Rodzice bardzo chętnie skorzystali z porad pracownika MOPR. Pani Marzena Szkałuba udzieliła szczegółowych informacji i wyjaśniła wszelkie wątpliwości. Przygotowała również odpowiednie wnioski dla rodziców, którzy zechcą skorzystać ze wsparcia PFRON.