Oferta edukacyjna

Naszym uczniom oferujemy:

 • bezpłatną naukę języka angielskiego i niemieckiego,
 • od I do VIII klasy lekcje informatyki w nowoczesnej pracowni multimedialnej,
 • systematyczne wsparcie logopedy, psychologa, rehabilitanta,
 • zajęcia w pracowniach przedmiotowych,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • bezpłatną gimnastykę korekcyjną,
 • klasy z programami rozszerzającymi,
 • smaczny posiłek w szkolnej stołówce,
 • bezpieczne warunki nauki i zabawy,
 • profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie,
 • przyjazną domową atmosferę,
 • czyste, jasne, nowocześnie wyposażone sale,
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • wsparcie i udział dzieci w konkursach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,
 • wystawy prac tworzonych przez dzieci,
 • wystawy zdjęć ze szkolnych imprez,
 • wspólnie i uroczyście obchodzone dni szczególne (Dzień Babci, Dziadka, Mamy, Wigilia, Wielkanoc, Dzień Wiosny, Dzień Ziemi i wiele innych),
 • kółka: plastyczne, recytatorskie, muzyczne, SKS, jęz. angielskiego, matematyczne, polonistyczne i inne w zależności od uzdolnień dzieci,
 • współpracę z Leeds National University - Uniwersytetem w Wielkiej Brytanii (brytyjscy studenci przez 2 tygodnie w roku prowadzą zajęcia językowe z dziećmi w naszej szkole).

Wspieramy uczniów zdolnych poprzez:

 • stypendia naukowe dla najlepszych uczniów,
 • indywidualne zajęcia 1:1 z uczniem zdolnym w oparciu o specjalnie dedykowane programy pracy,
 • dodatkowe zadania na lekcjach pozwalające rozwijać zdolności,
 • nieszablonowe koła zainteresowań (fotograficzne, dziennikarskie, zespół wokalny, plastyczno-artystyczne) oraz liczne koła przedmiotowe (w tym informatyczne, jęz. angielskiego, matematyczne, przyrodnicze, historyczne, polonistyczne, SKS),
 • przygotowanie do olimpiad przedmiotowych i różnego rodzaju konkursów,
 • projekty edukacyjne realizowane na terenie szkoły pozwalające na indywidualną aktywność,
 • autorskie programy nauczania powstałe w oparciu o diagnozę uczniów,

Naszą ideą jest szkoła dla wszystkich dzieci i bliska dzieciom, stąd szczególny nacisk na wyrównywanie szans edukacyjnych.

Nie stawiamy ocen za zachowanie dziecka tylko za wyniki w nauce.

Prowadzimy nauczanie indywidualne zarówno na terenie szkoły jak i w miejscu zamieszkania dziecka

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Wszystkie zajęcia dodatkowe oraz terapie prowadzone przez specjalistów są bezpłatne.