Szkolny Klub Bezpieczeństwa RAZEM

Regulamin Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa RAZEM

 1. Klub działa na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Razem w Chełmie.
 2. Członkami klubu są wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice naszych uczniów.
 3. Cele Klubu:
  • utrwalanie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
  • rozwijanie u dzieci sposobów unikania i reagowania na różnorodne zagrożenia,
  • edukowanie rodziców w zakresie ochrony dzieci przed tymi zagrożeniami,
  • realizacja w różnych formach zagadnień dotyczących bezpieczeństwa,
  • organizacja konkursów,
  • projekcja filmów edukacyjnych o bezpieczeństwie,
  • organizacja działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci,
  • aktywna współpraca z różnymi instytucjami,
  • zdobycie karty rowerowej,
  • doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze,
  • zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • zajęcia z zasad bezpiecznego zachowania podczas podróży, wypoczynku letniego i zimowego,
  • artystyczne przekazywanie treści dotyczących bezpieczeństwa,
  • wzmacnianie więzi ze szkołą.
 4. Hasło przewodnie klubu to: „W RAZEM zasady bezpieczeństwa znamy i codziennie przestrzegamy”.
 5. We wrześniu, spośród uczniów wybierany jest zarząd klubu:
  • prezes,
  • 2 jego zastępców ( jeden z kl. III i jeden z klas IV – V),
  • sekcja dekoracyjna (4 uczniów),
  • sekcja naukowa (4 uczniów).
  Zarząd klubu wraz z opiekunami ustala plan pracy na rok szkolny.
 6. Opiekunowie klubu doradzają, wspierają i pomagają zarządowi klubu w realizowaniu wszystkich przedsięwzięć.

Opiekunowie klubu w roku szkolnym 2013/2014:
Marta Michalczuk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Aneta Kowalewska - nauczyciel zajęć technicznych


Bezpieczne miejsce wypoczynku

Projektanci z RAZEM opracowali koncepcję zdrowego i bezpiecznego miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży

Któż z nas nie lubi wypoczywać, bawić się w przyjaznym otoczeniu? Chyba nikt.
Bezpieczeństwo użytkowania placów zabaw i rekreacyjnych zależy nie tylko od odpowiedniego ich usytuowania i zaprojektowania oraz właściwego wyboru urządzeń, ale przede wszystkim od stałego nadzoru nad eksploatacją placów oraz regularnych kontroli stanu technicznego obiektów i urządzeń.

Uczniowie kl. VI na zajęciach technicznych realizowali projekt „Technika na co dzień”. Jednym z zadań było zaprojektowanie bezpiecznego placu zabaw. Musieli zaplanować poszczególne elementy urządzeń, zastosować oryginalne rozwiązania technologiczne w zakresie korzystania z nich, bezpieczeństwa czy rozrywki.


Podczas realizacji projektu młodzi projektanci bacznie obserwowali znane sobie place zabaw. W zakresie bezpieczeństwa zwrócili szczególną uwagę na takie nieprawidłowości:

 1. Zły stan nawierzchni placów (lokalne wgłębienia i pęknięcia, wystające korzenie i elementy po zdemontowanych urządzeniach itp.).
 2. Zbyt mała odległość między urządzeniami oraz ławkami i ogrodzeniem.
 3. Niewystarczająca stabilność urządzeń spowodowana m.in. niedokręceniem lub poluzowaniem się śrub.
 4. Ostre krawędzie, zadziory i gwoździe wystające z drewnianych lub stalowych urządzeń.
 5. Skorodowane łańcuchy siedzisk huśtawek oraz inne elementy stalowe urządzeń.
 6. Spróchniałe lub przegniłe elementy drewniane z powodu braku bieżącej konserwacji.

To prawdziwi rzeczoznawcy!

Uczniowie uwzględnili te zauważone mankamenty i zaprojektowali wymarzone miejsca odpoczynku i zabaw.

Na zdjęciach place zabaw wg Kingi Kubiny, Wiktorii Maceńko i Klaudii Sawickiej.

Strażnik Przepisów Drogowych RAZEM

Głównym zadaniem Strażnika Ruchu Drogowego jest sprawowanie nadzoru nad bezpieczną drogą uczniów do i ze szkoły. Na zajęciach technicznych uczniowie kl. IV zaprojektowali i wykonali Pana Stop. Wykorzystali do tej pracy nietypowe materiały w postaci drewnianych łyżek, nakrętek, różnych rodzajów papieru. Każdy strażnik zaopatrzony został w tablice znaków drogowych. Dodatkowo niektórzy uczniowie zaprezentowali też „Przepisową Stonogę”.

Znajomość znaków i przepisów drogowych jest niezbędna dla każdego człowieka. W maju i czerwcu czwartoklasiści wykorzystają ją podczas egzaminu na kartę rowerową.


Konstruktorzy z RAZEM opracowali koncepcję „Pojazdu Przyszłości z 2040 r.”

Uczniowie kl. IV na zajęciach technicznych realizowali projekt „Pojazd z 2040 roku”. Musieli zaprojektować poszczególne elementy pojazdu, zastosować oryginalne rozwiązania technologiczne w zakresie jazdy, pobierania paliwa, bezpieczeństwa, rozrywki.

Poprzez kreatywny rysunek musieli odpowiedzieć też na pytania: Jakie silniki posłużą do napędu i czy do ich prowadzenia potrzebny będzie jeszcze kierowca?

Według naszych uczniów:

 1. Samochód będzie miał opływową karoserię.
 2. Najpopularniejszy będzie napęd hybrydowy i wodorowy, czyli pojazdy będą się poruszały za pomocą prądu i pary wodnej.
 3. Samochody przyszłości będą w pełni multimedialne – wyposażone w bardzo sprawną i szybką sieć internetową, z dużymi ekranami na desce rozdzielczej i w oparciach przednich foteli, na których będzie można wykonywać wiele operacji sterując nimi głosowo.
 4. I będzie oczywiście latał w powietrzu.

Do dzieła!


Szkolny konkurs plastyczny "W RAZEM czuję się bezpiecznie"

Konkurs plastyczny dla uczniów z klas VI – VI miał na celu spopularyzowanie wśród nich i ich rodzin:

 • postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,
 • podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze,
 • zrozumienie zagrożenia niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego doboru miejsca zabaw,
 • rozwijanie wyobraźni i umiejętności przewidywania zagrożeń w domu podczas nieobecności rodziców,
 • utrwalanie właściwych postaw wobec osób nieznanych,
 • rozwijanie kreatywności.

Na konkurs wpłynęło 36 prac.

Autorzy wyróżnionych prac to:

 1. Karolina Pieczykolan kl. IV
 2. Wiktoria Maceńko kl. IV
 3. Izabella Grabarczuk kl. V
 4. Magdalena Pawłowska kl. VI
 5. Wiktoria Rzeszot kl. VI

Zostały one zaprezentowane na gazetce szkolnej oraz zeskanowane i zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy:
Aneta Ostrowska
Aneta Kowalewska

O bezpieczeństwie w szkole i poza nią nigdy dość

Uczniowie kl. IV podczas zajęć technicznych poznali znaki bezpieczeństwa oraz drogi ewakuacyjne w szkole. Zauważyli też pewne swoje niebezpieczne zachowania, np. podczas przerw lekcyjnych i zaprojektowali własne znaki bezpieczeństwa. Nie tylko bieganie po szkolnych boiskach może być groźne...


W ciągu roku szkolnego 2013-2014 nasi uczniowie poznali normy bezpiecznego przebywania w szkole i poza nią. Przestrzegali tych zasad podczas spacerów, wyjść do kina, lasu. Poznawali tajniki pracy w Straży Pożarnej, Policji czy Straży Miejskiej.
Wspólnie wykonywali prace plastyczne z zakresu bezpiecznego spędzania czasu wolnego np. podczas wakacji.Zobacz też: