Klub Młodego Odkrywcy

Spotkania Klubu Młodego Odkrywcy to pozalekcyjne zajęcia edukacyjne, przeznaczone dla uczniów klas młodszych, polegające na wspólnym poznawaniu świata nauki przez doświadczania oraz badania. Panuje na nich specyficzna, naukowa atmosfera, dzięki której dzieci mogą wspólnie eksperymentować pod okiem opiekuna. W ten sposób zdobywają samodzielnie wiedzę.

Głównym celem KMO jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz ciekawości poznawczej, a także zachęcanie uczestników do eksperymentów, jak również obserwacji skutków pracy badawczej. Istotą programu jest nauka analizy i syntezy badanych zjawisk. Wspólna praca oraz doświadczenia, kształcą umiejętność logicznego myślenia, łączenia faktów, wyciągania wniosków. Podczas pracy z całym zespołem, jak i w małych grupach, klubowicze uczą się również współdziałania.

Tematyka spotkań jest uzależniona od bieżących zainteresowań uczniów. Jest ona oparta na zjawiskach przyrodniczych, fizycznych, chemicznych. Pomysły na kolejne spotkania wiążą się z kreatywnym myśleniem uczniów jak również ich poszukiwaniami naukowymi. Wspólne działania, rodzą u uczestników klubu wiele zapału oraz emocji, co bardzo korzystnie wpływa na rozwijanie ich pasji.