Szkoła Współpracy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie brała udział w realizacji projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem ogólnym projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół.