Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich

Podsumowanie realizacji programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”

VI 2014 r.

„Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” to międzynarodowy program edukacyjny dla szkół podstawowych, którego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji. Głównym organizatorem akcji jest koncern Renault.

W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie kl. II oraz IV - V otrzymali pakiety edukacyjne „Droga i Ja” – składające się z zeszytów ćwiczeń, testów.

Realizacją programu zajęły się Pani: Marta Michalczuk oraz Aneta Kowalewska – opiekunki Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa Razem.


Zrealizowane przedsięwzięcia

 1. Powołanie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa.
 2. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole oraz drogami ewakuacyjnymi w placówce.
 3. Zorganizowanie cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi „Bliskie spotkanie z …” z przedstawicielem:
  • Policji
  • Straży Miejskiej
  • Straży Pożarnej
 4. Konkurs na logo Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa.
 5. E-Learning „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”
  http://www.bezpieczenstwo.renault.pl/tresci/pokaz/13

  Uczniowie i ich rodzice (kilkunastu z kl. IV - V) zdobywali bądź uzupełniali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa korzystając z tzw. e-learningu - czyli uczenia się przez sieć Internet.
  Z takiej formy nauki skorzystała m.in. mama Izy – ucz. kl. IV a.
 6. Przygotowanie plakatów informacyjnych lub ulotek.

Marta Michalczuk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Aneta Kowalewska - nauczyciel zajęć technicznych