Mediacja sprzyja porozumieniu

Bezpieczna szkoła sprawia, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, mogą spokojnie realizować swoje cele edukacyjne. Zagadnienie to jest szczególnie istotne, nie tylko dla nauczycieli i uczniów, ale także dla rodziców. Nasza Szkoła – Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie - w roku szkolnym 1012/2013, została doceniona i wyróżniona w ogólnopolskim konkursie, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, p.n. "Ja i Ty Bezpieczni w Szkole". Spośród blisko piętnastu tysięcy szkół, Szkoła „Razem” otrzymała tytuł laureata, jako jedyna z województwa lubelskiego. Przedmiotem oceny komisji były działania w kategorii "Bezpieczeństwo w sieci".

Mimo, iż konkurs dobiegł końca, Szkoła „Razem” nie chce poprzestawać na podjętych już działaniach. Otrzymane wyróżnienie skłania i obliguje do podejmowania kolejnej aktywności w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, przeciwdziałania negatywnym aspektom zachowania, relacji wzajemnych, kształtowania właściwych postaw, kompetencji społecznych, odpowiedzialności, czyli szerokiego wachlarza działań mającego na celu eliminowanie zjawisk negatywnych. Dlatego w roku szkolnym 2013/2014 obszar bezpieczeństwa ulegnie rozszerzeniu. Obok działań w kategorii „Bezpieczeństwo w sieci”, realizowany będzie nowy projekt pn. „Mediacja sprzyja porozumieniu”.

Materiały