Klub Bezpiecznego Puchatka

W Niepublicznej Szkole z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” realizowanych jest kilka programów dotyczących bezpieczeństwa dzieci, jednym z nich jest ogólnopolski program edukacyjny - „Klub Bezpiecznego Puchatka”, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. Został on przygotowany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty. Program ten pomoże dzieciom poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole. Dodatkowo, w tej edycji został on rozbudowany o materiały związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności. "Klub Bezpiecznego Puchatka" przygotował dla ucznia praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Pierwszoklasisty. Dzięki nim będzie on umiał rozpoznawać zagrożenia, bezpiecznie i efektywnie uczyć się, bawić i rozwijać każdego dnia.

Cele programu

  • Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole.
  • Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.
  • Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.
  • Zwrócenie uwagi nauczycieli nauczania początkowego oraz dyrektorów szkół na konieczność edukowania dzieci w zakresie szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa.
  • Przekazywanie treści edukacyjnych poprzez zabawę (ćwiczenie efektywnego zapamiętywania, trening koncentracji, nauka selekcji informacji, rozwijanie kreatywności).

W Niepublicznej Szkole z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” ogólnopolski program edukacyjny - „Klub Bezpiecznego Puchatka” realizowany jest poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. W celu utrwalenia zdobytej wiedzy dzieci mają możliwość zapoznania się z filmami edukacyjno – instruktażowymi. W listopadzie w ramach Klubu Bezpiecznego Puchatka odbył się Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie w którym wzięliśmy udział. Wyniki naszych dzieci były bardzo wysokie. Ciekawym oświadczeniem dla uczniów były zajęcia związane z tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.