Edukacja globalna

logo projektu

Logo projektu edukacyjnego powstało z inicjatywy uczniów klasy IV naszej szkoły

„Przyszłość świata zależy od nas”
18.11.17 r. – 26.11.16 r.

Zajęcia pod hasłem: „Kamizelki ochronne dla Ziemi”

(wykonywanie kamizelek promujących ochronę wybranych gatunków zwierząt)

poniedziałek - 20.11.17 r. - godz. 13.00 – 13.45 – klasa I a

Spotkanie z gościem - dietetykiem

(zdrowe odżywianie)

poniedziałek - 20.11.17 r.- godz. 15.30

Praca plastyczno – techniczna: „Zdrowy talerz”

(zdrowe odżywianie)

poniedziałek – 20.11.17 r. oraz wtorek – 21.11.17 r. – świetlica szkolna

Zajęcia plastyczne na temat: „Plecak pełen zdrowia”

(zdrowe odżywianie, sport, samopoczucie)

wtorek - 21.11.17 r. - godz. 11.05 – 11.50 – klasa I a

Zajęcia na temat: „Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami”

(zapoznanie się z różnorodnością strojów z różnych krajów)

poniedziałek – 27.11.17 r. – godz. 8.20 – 9.05 – klasa II a

Świadomy uczeń, świadomy konsument – warsztaty dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

(tematyka food miles – żywność na odległość, prezentacja filmu o podróży bananów, praca z mapą, twórczość plastyczna)

czwartek – 23.11.17 r.

Praca plastyczna – wykonanie plakatów tematycznych

(„Lokalnie, zdrowo, pysznie”, „Jedz lokalnie, myśl globalnie!”, „Jak zjeść krajobraz.”)

czwartek – 23.11.17 r. – klasa IV a

Wykonanie plakatów pod hasłem: „Nie marnuj jedzenia!”
Rozdanie ulotek informacyjnych w środowisku lokalnym.

czwartek – 23.11.17 r. – klasa V a

Kramik zdrowej i ekologicznej żywności

poniedziałek – 27.11.17 r. – klasa II gimnazjum

Podsumowanie Tygodnia Edukacji Globalnej
Prezentacja
Eko - moda wśród gwiazd światowego kina.
S. O. S. Ziemia! – seans filmowy
Rozdanie dyplomów

piątek – 1.12.17 r.

Przyszłość świata zależy od nas!

Tydzień Edukacji Globalnej jest coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. Ideą jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.

Uczniowie klasy IV pracowali warsztatowo nad zagadnieniem związanym z Celem Zrównoważonego Rozwoju, realizując zagadnienie „Lokalnie, zdrowo, pysznie”. Uczniowie poznali przykłady działalności na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności, dostrzegali możliwość aktywnego działania w swojej społeczności na rzecz zrównoważonej produkcji żywności, analizowali i krytycznie odnoszą się do elementów otaczającej ich rzeczywistości społeczno – gospodarczej. Inspiracją do rysowania projektów „Jadalne miasta” była wcześniejsza wycieczka do ogrodu zaprojektowanego i wykonanego przez starszych kolegów pobliskiej szkoły geodezyjnej. Pracując w grupach z uwzględnieniem wymienionych celów uczniowie wykonali plakaty na temat: „Jedz lokalnie, myśl globalnie! Jak zjeść krajobraz”.

W dniu 9 czerwca 2017 r. grupa uczniów Szkoły RAZEM przyłączyła się do akcji #ChcePokojuNaŚwiecie. Drugoklasiści roznosili błękitne ulotki, które wcześniej wykonali ich starsi koledzy z klasy piątej i szóstej. Rozdawali je społeczności lokalnej. Ulotki, mini – plakaty, zawierały hasło akcji oraz nawiązujące do niego, symboliczne rysunki.

Jak widać na dołączonych zdjęciach, młodzi propagatorzy pokoju byli bardzo ciepło przyjęci przez napotkanych mieszkańców Chełma.

14-20 listopada 2016 r. - 18. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem: RazemDlaPokoju w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Chełmie

14 listopada 2016 r.

• spotkanie z przedstawicielami Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

(wystąpienie gości na temat wojny i pokoju, koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu „Kombatant”)


• kampania społeczna na terenie miasta pod hasłem: „Gołębie pokoju”

(rozdawanie mieszkańcom Chełma, przygotowanych przez uczniów klas I–III, w ramach zajęć świetlicy szkolnej, kotylionów z gołębiami symbolizującymi pokój na świecie)


• zajęcia na temat: „Konfliktom, wojnom stop!”

(przeprowadzone w klasie III, projektowanie oraz wykonanie plakatów promujących pokój na świecie)

16 listopada 2016 r.

• zajęcia na temat: „Czym jest dla mnie pokój na świecie?”

(przeprowadzone w klasie II, tworzenie kontrastujących ze sobą obrazów – wojny i pokoju, ozdabianie szkoły gołąbkami pokoju, układanie dobrych myśli dla pokoju)


17 listopada 2016 r.

• godziny wychowawcze z psychologiem szkolnym – „Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. Mniej nierówności. Czysta woda i warunki sanitarne.”

(przeprowadzone w klasach IV–VI, omówienie przyczyn konfliktów międzynarodowych, redagowanie własnych życzeń dla świata, szukanie skutecznych rozwiązań)


• lekcja przyrody na temat: „Globalna Północ i Południe: pierwszy, drugi i trzeci świat, a sprawy pokojowe”

(klasa VI)


• oglądanie filmu tematycznego podczas zajęć komputerowych

(uczniowie klas: II, IV, V, VI)


18 listopada 2016 r.

• przedstawienie kukiełkowe oparte na baśni japońskiej pt.: „Momotaro wprowadza pokój”

(spektakl przygotowało szkolne koło teatralne, obejrzeli go uczniowie klas I-II)


• akcja „Pociąg pokoju”

(„podróżowali” nim uczniowie klas I - III zbierając, umieszczone w różnych miejscach budynku szkolnego, gołąbki pokoju)


• Gra miejska „Pokój drogą do wolności”

(gra terenowa, rywalizacja trzech drużyn reprezentujących poszczególne klasy, nauka poprzez nietypową formę zabawy)


• Konkurs plastyczny na plakat promujący pokój

• Konkurs na najlepsze hasło związane z pokojem na świecie

21 listopada 2016 r.

• Podsumowanie Tygodnia Edukacji GlobalnejDzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli i uczniów, Tydzień Edukacji Globalnej w szkole RAZEM był czasem promowania idei wspólnego działania na rzecz pokoju na świecie. Ze względu na różnorodność podjętych działań, każdy z wychowanków placówki mógł, wykorzystując swoje zdolności oraz predyspozycje, włączyć się do projektu.
Było to niezapomniane i pełne nowych doświadczeń przeżycie.


Już widać owoce Tygodnia Edukacji Globalnej – podczas wtorkowych (22.11.16 r.) zajęć koła plastycznego, Oliwka z klasy II a ulepiła takiego oto miśka:

W piątek, 25 listopada 2016 r. szkołę odwiedził wolontariusz, pan Mateusz Żuławski. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli wszyscy wychowankowie placówki, nasz gość opowiadał o swoim spotkaniu z Afryką oraz Indiami. Pan Mateusz przebywał w Tanzanii i Kenii. Prowadził zajęcia w szkole, w okolicach Kisii.

Uczniowie Szkoły Razem, poznali warunki życia swoich rówieśników mieszkających na innych kontynentach, szczegóły pracy wolontariusza, piękno afrykańskiej ziemi, a także mieli możliwość nauczenia się kilku słów z języka suahili. Dowiedzieli się również, jak ważna jest zgoda i wzajemna pomoc.

Pan Mateusz Żuławski powiedział, że wolontariat w Afryce to tylko jedna z dziedzin wolontariatu, w jakich można uczestniczyć. Wolontariuszem można być wszędzie, w każdym miejscu na świecie.

Po spotkaniu, można było porozmawiać z podróżnikiem, pooglądać, przywiezione z Afryki, przedmioty codziennego użytku, pamiątki, elementy regionalnego stroju.

- Chciałbym, żeby takie lekcje odbywały się codziennie! – stwierdził Kuba z klasy IV a…

Zaprosiliśmy pana Mateusza na kolejne spotkanie.

Już niektórzy uczniowie deklarowali, że w przyszłości chcieliby wyjechać do Afryki i pracować tam jako wolontariusze ☺
W roku szkolnym 2016 / 2017 nasza szkoła bierze udział w Projekcie współfinansowanym w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju".

Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Edukacja globalna ma przybliżać społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.