Rada Rodziców

Rada Rodziców to rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców wybrani w demokratycznych wyborach.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią
Listu otwartego Rady Rodziców do Rodziców


Protokoły z posiedzeń Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014:

 1. Protokół Nr 1 w roku szkolnym 2013/2014 z zebrania Rady Rodziców z dnia 08.10.2013 r.

Uchwały Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014:

 1. Uchwała Nr I z dnia 08.10.2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014
 2. Uchwała Nr II z dnia 08.10.2013 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014
 3. Uchwała Nr III z dnia 08.10.2013 r. w sprawie uchwalenia wysokości składki wnoszonej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na rzecz Rady Rodziców Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie na rok szkolny 2013/2014

Rada Rodziców uchwaliła wysokość składki dokonywanej przez rodziców i prawnych opiekunów dziecka według następujących zasad:

 1. za jedno dziecko w szkole - 50,00 zł
 2. za dwoje dzieci w szkole - 75,00 zł
 3. za troje dzieci w szkole - 50,00 zł

Kwota składki nie musi być wpłacona jednorazowo. Na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka Rada Rodziców dopuszcza możliwość wpłat ratalnych, w stawkach i terminach zadeklarowanych we wniosku.

 1. Uchwała Nr IV z dnia 21.10.2013 r. zmieniająca uchwałę Nr I w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014 z dnia 08.10.2013 r.,
 2. Uchwała Nr V z dnia 21.10.2013 r. w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Rodziców na rok szkolny 2013/2014,
 3. Uchwała Nr VI z dnia 21.10.2013 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Inicjatyw Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014,
 4. Uchwała Nr VII z dnia 21.10.2013 r. w sprawie Listu Otwartego do Rodziców,
 5. Uchwała Nr VIII z dnia 21.10.2013 r. w sprawie organizacji konkursu plastycznego na logo Rady Rodziców,
 6. Uchwała Nr IX z dnia 21.10.2013 r. w sprawie organizacji konkursu "Wspólne Pasje",
 7. Uchwała Nr X z dnia 21.10.2013 r. w sprawie wykonania projektu i druku Kalendarza Rady Rodziców,
 8. Uchwała Nr XI z dnia 21.10.2013 r. w sprawie organizacji charytatywnego koncertu kolęd i pastorałek,
 9. Uchwała Nr XII z dnia 21.10.2013 r. w sprawie organizacji zabawy karnawałowej dla uczniów klas 0-III,
 10. Uchwała Nr XIII z dnia 21.10.2013 r. w sprawie organizacji imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny.