Samorząd Uczniowski

18 i 25 września 2014 r. Samorząd Uczniowski zorganizował w szkole Dni Ratownictwa Medycznego. Uczniowie oddziałów 0 – VI wzięli udział w dwóch warsztatach prowadzonych przez wicedyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie, Panią Małgorzatę Szyszkowską.

Uczestnicy spotkań zdobyli teoretyczną oraz praktyczną wiedzę, dotyczącą podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematyka zajęć obejmowała naukę sprawdzania funkcji życiowych, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej oraz resuscytację krążeniowo - oddechową. Uczniowie mieli również możliwość utrwalenia numerów telefonów alarmowych.

Najwięcej emocji wzbudziły ćwiczenia praktyczne, podczas których wychowankowie Szkoły Razem, uczyli się na fantomie kolejnych etapów udrażniania dróg oddechowych oraz podstawowych czynności resuscytacyjnych.

Warsztaty przybliżyły „młodym ratownikom” sposoby niesienia pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi.

Ruszyła kampania wyborcza. Kandydaci prezentują swoje programy i zdobywają swoich zwolenników. Pojawiły się plakaty. Uczniowie zapoznają się z regulaminem wyborów władz SU. Odbędą się one 30.09.14 r.

Nasi kandydaci:

  • Aleksandra Dżaman, klasa III,
  • Aleksandra Łuczkiewicz, klasa V,
  • Wiktoria Maceńko, klasa III,
  • Justyna Pietryczuk, klasa VI,
  • Julia Ubermanowicz, klasa VI,
  • Klaudia Wójtowicz, klasa III.

Życzymy powodzenia!

Wkrótce podamy wyniki!!!