Samorząd Uczniowski

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, w dniu 28 października b.r., odbyły się w szkole RAZEM „Otrzęsiny” uczniów klasy I. Najmłodszych adeptów placówki czekały liczne próby i zadania. Musieli, między innymi, zmierzyć się z egzaminem sprawności, sprawdzianem poczucia rytmu, nakarmić kolegę słodkim ciasteczkiem i narysować portret swojej wychowawczyni. Pierwszoklasiści dzielnie stawili czoła licznym wyzwaniom. Nie zabrakło radości, zabawy i wspólnego tańca z zaproszonymi na ceremoniał mamami.

Na czas „Otrzęsin” szkoła stała się królewskim dworem. Dworzanami – egzaminatorami, byli uczniowie z klasy II b. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością – Pani Dyrektor Elżbieta Nowaczewska oraz Rodzice uczniów klasy I i klasy II b. Pierwszoklasistów czeka teraz ślubowanie…


W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu „Samorządy mają głos”. Głównym celem tego projektu jest wspólna organizacja i przeprowadzenie wyborów demokratycznych do Samorządu Uczniowskiego, ustalenie planu pracy jak również dzielenie się swymi pomysłami z uczniami z całej Polski.

Pierwszy etap realizacji tego projektu mamy już za sobą. Poniżej prezentujemy sylwetki uczennic, które weszły w skład Rady Samorządu:

Samorząd Uczniowski Podstawówki

Aleksandra Łuczkiewicz - Jest miłą i sympatyczną dziewczynką. Na jej twarzy zawsze gości uśmiech, którym wszystkich rozwesela. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i ma z nimi dobre relacje.

Wiktoria Maceńko - Jest bardzo sympatyczną i miłą dziewczynką. Wykazuje się wysoką kulturą osobistą i pomysłowością. Angażuje się w życie klasy i działalność szkolną.

Justyna Pietruczuk - Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Wywiązuje się z powierzonych jej zadań i obowiązków. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami.

Samorząd Uczniowski Gimnazjum

Alicja Wróbel - Alicja jest obecnie w I klasie gimnazjum. To osoba raczej spokojna, chętna do pomocy dlatego też, udziela się społecznie poprzez min. pełnienie dyżurów na przerwach.

Magdalena Stępień - Magda jest również uczennicą I klasy gimnazjum. To osoba bardzo energiczna, roześmiana, która podobnie jak Alicja aktywnie bierze udział w życiu szkoły. Pomaga w pilnowaniu porządku wśród uczniów na przerwach, prowadzi także zajęcia na świetlicy.


Wszystkie relacje z pracy Samorządu Uczniowskiego będą systematycznie zamieszczane na stronie dlatego też, zachęcamy do częstego zaglądania do naszej zakładki :)

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów aktualnosci/2014-10-08-wybory-do-samorzadu-uczniowskiego oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Dnia 30 września 2013 roku nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Frekwencja wyniosła 80%. Ogółem głos swój oddało 125 osób, uczniowie oraz nauczyciele. Jeden głos został unieważniony.

Do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej dostały się:

 • Wiktoria Maceńko – 37 głosów
 • Justyna Pietryczuk – 27 głosów
 • Aleksandra Łuczkiewicz – 20 głosów

Do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum dostały się:

 • Magdalena Stępień – 71 głosów
 • Alicja Wróbel – 53 głosy

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

{gallery}aktualnosci/2014-10-08-wybory-do-samorzadu-uczniowskiego{/gallery}

Ruszyła kampania wyborcza. Kandydaci prezentują swoje programy i zdobywają swoich zwolenników. Pojawiły się plakaty. Uczniowie zapoznają się z regulaminem wyborów władz SU. Odbędą się one 30.09.14 r.

Nasi kandydaci:

 • Aleksandra Dżaman, klasa III,
 • Aleksandra Łuczkiewicz, klasa V,
 • Wiktoria Maceńko, klasa III,
 • Justyna Pietryczuk, klasa VI,
 • Julia Ubermanowicz, klasa VI,
 • Klaudia Wójtowicz, klasa III.

Życzymy powodzenia!

Wkrótce podamy wyniki!!!


18 i 25 września 2014 r. Samorząd Uczniowski zorganizował w szkole Dni Ratownictwa Medycznego. Uczniowie oddziałów 0 – VI wzięli udział w dwóch warsztatach prowadzonych przez wicedyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie, Panią Małgorzatę Szyszkowską.

Uczestnicy spotkań zdobyli teoretyczną oraz praktyczną wiedzę, dotyczącą podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematyka zajęć obejmowała naukę sprawdzania funkcji życiowych, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej oraz resuscytację krążeniowo - oddechową. Uczniowie mieli również możliwość utrwalenia numerów telefonów alarmowych.

Najwięcej emocji wzbudziły ćwiczenia praktyczne, podczas których wychowankowie Szkoły Razem, uczyli się na fantomie kolejnych etapów udrażniania dróg oddechowych oraz podstawowych czynności resuscytacyjnych.

Warsztaty przybliżyły „młodym ratownikom” sposoby niesienia pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi.