Świetlica

Rozbudzanie wyobraźni plastycznej - jesienne jeżyki naszych świetliczaków

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Kreatywne Prace Plastyczne" w wykonaniu naszych świetliczaków

W roku szkolnym 2021/22 nasza szkoła dołączyła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Kreatywne Prace Plastyczne", którego głównym celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne oraz popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej.

16 września w świetlicy odbyło się podsumowanie akcji Sprzątania świata 2021. W tym dniu uczniowie po zakończonej akcji sprzatania okolic szkoły mogi podzielić się swoimi spostrzeżeniami, a następnie wykonać pracę plastyczna, która nawiązywała do tematu dnia.

7 września odbyły się zajęcia plastyczne w których nasze świetliczaki wykorzystały materiały przyrodnicze: liście, kwiaty, owoce, nasiona, kamyki z okolicznego terenu szkoły. Ze zgromadzonych darów rozpoczynającej się jesieni powstały przepiękne, kolorowe pracę.

W ramach innowacyjnych zajęć świetlicowych pt. "Razem bawimy się i uczymy historii" uczniowie poznawali sztukę wycinanek ludowych.