EKO-projekty

Zbiórka telefonów

Szkoła prowadzi zbiórkę żużytych telefonów. Pojemnik na telefony znajduje się w pracowni komputerowej. Wraz z telefonem wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna na oddanie sprzętu.

Zbiórka tuszy, tonerów i kartridży

Szkoła prowadzi zbiórkę zużytych tuszy, tonerów i kardridży od drukarek. Zużyte tonery można oddawać w pracowni komputerowej.

Zbiórka baterii

Szkoła prowadzi zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów. Pojemnik znajduje się w korytarzu pod tablicą ogłoszeń.

Moje miasto bez elektrośmieci

Szkoła jest uczestnikiem akcji "Moje miasto bez elektrośmieci". Klasy III realizują specjalny program edukacji ekologicznej w tym zakresie. W wyznaczonych dniach będzie prowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego.