Trening umiejętności społecznych

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Confucius

T   U   S

TRENING – rozwój umiejętności

UMIEJĘTNOŚCI – to to, co potrafimy zrobić w określonych sytuacjach

SPOŁECZNYCH – zdolność do odpowiedniego zachowywania się w różnorodnych sytuacjach społecznych, umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi.

 

Czym są umiejętności społeczne?

  • Umiejętności umożliwiające każdemu człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie – w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, pracy.
  • To umiejętność zachowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych, komunikowania, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi.
  • Dzięki tym umiejętnościom dogadujemy się z innymi ludźmi, potrafimy zachować się odpowiednio do sytuacji, wiemy, co wypada, a co nie.
  • Umiemy zarządzać swoimi emocjami i ich okazywaniem oraz adekwatnie reagować na emocje innych.
  • Potrafimy rozmawiać i dostosować sposób rozmowy do okoliczności i ludzi.

W szkole „Razem” od września tego roku Trening Umiejętności Społecznych prowadzony jest raz w tygodniu dla dwóch grup wiekowych: dla dzieci z klas 1-3 oraz klas 4-8. Grupy są max. 8 osobowe.
Zajęcia prowadzi psycholog Izabela Laskowska wraz z rewalidatorem – Luizą Misiurą.

 

Trening opiera się na podejściu A. Goldsteina i bazuje na 4 głównych krokach:

  1. Modelowanie – uczenie przez naśladownictwo
  2. Odgrywanie ról – zademonstrowanie konkretnego zachowania, które nie jest dla danej osoby typowe
  3. Udzielanie informacji zwrotnych – dostarczenie uczniowi informacji na temat tego, jak dobrze mu poszło podczas odgrywania roli. Przyjmuje formą konstruktywnej sugestii dotyczącej poprawy.
  4. Transfer (generalizacja) – używanie nowo nabytych umiejętności w naturalnym środowisku.