Rehabilitacja

Zajęcia mają charakter indywidualny. Dobór terapii opracowany jest w oparciu o opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, kartę przebiegu choroby, szeroko rozumianą obserwację dziecka oraz wywiad z rodzicami/opiekunami.

Celem rehabilitacji ruchowej jest poprawa sprawności fizycznej oraz w jak najwyższym stopniu usamodzielnienie uczniów, uwzględniając ich możliwości ruchowe, rodzaj schorzenia i stan psycho-fizyczny.

Anna Chochół - rehabilitant

Godziny pracy rehabilitanta:

poniedziałek14.40 - 16.15
wtorek7.30 - 9.05; 15.30 - 16.15
środa13.50 - 17.05
czwartek15.30 - 17.05