Logopedia

Z zajęć logopedycznych korzystają dzieci z klas wychowania przedszkolnego, uczniowie klas I-IV oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych. Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych. Metody pracy, pomoce i środki dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka.

Ewelina Machel - logopeda

Godziny pracy logopedy:

wtorek15.15 - 17.15
środa12.00 - 15.00
piątek7.30 - 10.30

Ponadto:

  • przedszkole: piątek 16.30 - 17.00
  • sala integracji sensorycznej: wtorek 14.00 - 15.00