Logopedia

Z zajęć logopedycznych korzystają uczniowie klas I-VIII, uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych. Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych. Metody pracy, pomoce i środki dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka.

Terapia logopedyczna może być przeprowadzana w czterech podstawowych kierunkach:

  • Usuwanie zaburzeń mowy, takich jak jąkania czy seplenienie
  • Stymulowanie rozwoju mowy oraz wyrównywanie opóźnień w tym procesie
  • Podnoszenie sprawności językowej
  • Przywracanie zdolności do werbalnego komunikowania się osobom, które ją utraciły.

W zależności od natury problemu, z jakim mierzy się uczeń, wykonywane w czasie zajęć ćwiczenia mogą polegać na:

  • Zwiększaniu sprawności narządów artykulacyjnych
  • Rozwijaniu zdolności oddechowych i fonacyjnych
  • Poprawianiu słuchu fonetycznego
  • Zwiększaniu zdolności artykulacyjnych oraz rozumienia mowy

Logopedzi:

Ewelina Machel
Agata Stocka

Ćwiczenia logopedyczne do wykonania w domu