Terapia psychologiczna

W szkole odbywają się indywidualne zajęcia psychologiczne, na których uczniowie mają szansę:odkryć siebie, polubić siebie ze swoimi wadami i zaletami oraz nauczyć się radzenia sobie z różnymi trudnymi emocjami w życiu codziennym. Psycholog prowadzi również spotkania z rodzicami, na których rodzice mogą stać się bardziej świadomi swoich zachowań na każdym etapie życia dziecka. Udziela wsparcia na co dzień i mobilizuje do pracy nad sobą jak również troski o siebie.

Oprócz tego do zadań psychologa należy:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • organizowanie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

Wsparcie uczniów po nauczaniu zdalnym