Inne o charakterze terapeutycznym

W szkole realizowane są praktyki szkolne – dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.

Celem udziału uczniów w praktykach szkolnych jest:

  • wszechstronny rozwój na miarę jego możliwości oraz przystosowanie go do codziennego życia, tak aby umiał radzić sobie w podstawowych życiowych sytuacjach zgodnie z przyjętymi normami i zasadami, aby mógł wykonywać proste prace pod kierunkiem osoby dorosłej;
  • osiąganie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów,
  • kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych.

Praktyki szkolne obejmują zajęcia kulinarne (samodzielne przygotowywanie potraw, poznanie zasad zdrowego żywienia, poznanie sprzętu gospodarstwa domowego) oraz zajęcia terenowe (rozwijanie u uczniów postawy ciekawości i otwartości - poznawanie najbliższej okolicy, poruszanie się różnymi środkami transportu: autobus miejski, bus, pociąg, osiąganie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów - wyjścia do sklepu, na pocztę, do restauracji, do fryzjera); budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, umożliwienie aktywnego uczestnictwa w kulturze - wyjście do kina, integracja społeczna, świadomy udział w życiu społeczeństwa.