Terapia ręki – zajęcia grupowe dla oddziału przedszkolnego

Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji. Jej doskonałość polega na tym, że służy nam jako silne narzędzie do popychania, podnoszenia ciężarów, siłowania się, a jednocześnie potrafi wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy takie jak szycie czy pisanie. Ta szeroka specjalizacja kończyn sprawia, że to w głównej mierze ich sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka.

Cel terapii ręki:

 • stymulowanie do prawidłowego odbioru bodźców dotykowych w obrębie rąk
 • poprawa umiejętności właściwego chwytu
 • rozwijanie precyzyjnych ruchów rąk
 • wydłużenie zdolności koncentracji uwagi
 • kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo – ruchowej (oko – ręka)
 • rozwijanie koordynacji obustronnej rąk oraz pracy rąk w izolacji
 • prowokowanie do przekraczania linii środkowej ciała
 • wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk

Proces diagnozy:

Prowadzimy obserwację w zakresie
 • Zdolności ruchowe.
  • w obrębie głowy i oczu
  • w obrębie tułowia / obroty górnej części, napięcie/
  • w obrębie barków i obręczy barkowej
  • przedramion /pronacja-supinacja/
  • poszczególnych palców.
 • Napięcie mięśniowe.
 • Przetrwałe odruchy toniczno-szyjne.
 • Obustronna koordynacja i sekwencyjność.
 • Wrażliwość na dotyk /nadwrażliwość podwrażliwość/.
 • Wrażliwość na ruch / niepewność grawitacyjna - podreaktywność przedsionkowa/
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Proces terapii:

Terapia zaczyna się od pracy nad integracją odruchów odpowiedzialnych za rozwój małej motoryki, wspomaga rozwój praksji i gnozji a w dalszym etapie przygotowuje do nauki pisania. Prawidłowa praksja powoduje dobre planowanie ruchów, stają się one celowe i precyzyjne, gnozja poprawia czucie i rozwija pamięć dotykową oraz wyobraźnię. Terapia ręki wpływa nie tylko na motorykę małą, ale również koordynację, samodzielność, w pośredni sposób również na mowę. W końcowym etapie przygotowuje do nauki pisania.


Zajęcia prowadzi Terapeuta Integracji Sensorycznej – Sylwia Mazurek