Hipoterapia

Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego.
Hipoterapia prowadzona jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na terapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego ucznia.

ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII

  • Normalizacja napięcia mięśniowego.
  • Doskonalenie równowagi i koordynacji, a także orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu.
  • Stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego.
  • Zwiększenie poczucia własnej wartości.
  • Zmniejszanie zaburzeń emocjonalnych.
  • Rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.