"Portret Babci i Dziadka " - prace konkursowe

Pierwszy etap konkursu trwał od 12. do 22 stycznia 2021 r. polegał na przesyłaniu droga elektroniczna prac plastycznych. Na konkurs wpłynęło 18 zgłoszeń. 23 stycznia nastąpiła publikacja prac na FB „Szkoła Razem” i drugi etap konkursu, który polegał na głosowaniu na wybrane dzieło. Głosowanie trwało do 27 stycznia 2021 r. Tego dnia na stronie FB szkoły nastąpiło podsumowanie konkursu. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych, ćwiczenie i rozwijanie sprawności manualnych.